Statystyka medyczna – ocena inteligencji baterią APIS Z

Raport techniczny – Bateria Testów APIS-Z

Dane dotyczące osoby badanej.

M.K  mężczyzna zamieszkały w Gdyni, studiujący na Politechnice Gdańskiej, drugi rok studiów magisterskich, kierunek: oceanotechnika.

Osoba badająca.

Studentka 3 roku psychologii SWPS WZ Sopot

Procedura badania.

Badanie zostało przeprowadzone w mieszkaniu badanego. Czas badania wynosił godzinę (od 17 do 18). W mieszkaniu był tylko badacz i badany, nie było czynników które zakłóciłyby tok przeprowadzenia badania. Nie było odstępstw od standardowej procedury.

Wyniki.

Test Wynik surowy Wynik przeliczony Przedział ufności Odchylenia od średniej profilu
Zachowania 6 3 <1;5> -1,13 nieist.
Kwadraty 2 3 <2;4>  -1,13 nieist.
Synonimy 4 3 <2;4> -1,13 nieist.
Klasyfikacja 12 7 <6;8> 2,87 ist.
Przekształcenia l. 5 6 <5;7> 1,87 ist.
Nowe słowa 5 3 <2;4> -1,13 nieust.
Klocki 5 4 <2;6> -0,13 nieist.
Historyjki 7 4 <2;6> -0,13 nieistotnie
Wynik ogólny 33 <29;37>
Sten 5 <4;5>
Średnia profilu 4,13

 

Badany uzyskał wynik ogólny 33 punktów. Wynik prawdziwy z prawdopodobieństwem 85% mieści się w przedziale 32-40 co w skali stenowej odpowiada 5-6 stenowi dla normy studentów. Badany uzyskał wyniki średnie. Analiz wyników statystyk poszczególnych testów statystycznych w odniesieniu do wyników grupy normalizacyjnej wykazała że w teście ZACHOWAŃ badany uzyskał wynik obniżony, w teście KWADRATÓW uzyskał wynik podwyższony, w teście SYNONIMÓW uzyskał wynik niski, w teście KLASYFIKACJI uzyskał wynik podwyższony, w teście PRZEKSZTAŁCEŃ LICZB uzyskał wynik średni, w teście NOWYCH SŁÓW uzyskał wynik średni, w teście KLOCKÓW uzyskał wynik średni, a w teście HISTORYJEK uzyskał wyniki podwyższone.

Średnia profilu osoby badanej wynosi 4,5 punktu (36:8). Wyniki czterech testów istotnie statystycznie różnią się od średniej profilu:

– Zachowania i synonimy różnią się istotnie statystycznie  poniżej średniej statystki medycznej

– Kwadraty i klasyfikacja powyżej średniej medycznych statystyk

Ocena istotności różnic wyników dwóch testów mierzących te same zdolności :

  1. Zdolności abstrakcyjno logiczne – klasyfikacja-przekształcenia liczb

[6-4]=2 różnica istotna statystyczne (statystyka medyczna)

  1. Zdolności werbalne – synonimy-nowe słowa

[2-4]= -2 różnica istotna statystycznie (statystyki medyczne)

  1. Zdolności wzrokowo przestrzenne – kwadraty-klocki

[6-5]=1  różnica nie istotna statystycznie

  1. Zdolności społeczne – zachowania-historyjki

[3-6]=3 Różnica istotna statystycznie (statystykę medyczną)

Odnosząc się do różnic pomiędzy testami mierzącymi zdolności abstrakcyjno logiczne  u badanego są bardziej rozwinięte zdolności rozumowania indukcyjnego na konkretnym  materiale werbalnym  niż zdolności do rozumowania indukcyjnego na materiale liczbowym.

W przypadku zdolności werbalnych, istotnie bardziej jest  rozwinięta u badanego przede wszystkim płynność słowna niż znajomość słów.

Za to jeśli chodzi o kompetencje społeczne to badany istotnie lepiej rozpoznaje relacje pomiędzy ludźmi i rozumie sytuacje społeczne niż  ogólne reguły społeczne.

Analiza wykazała, że odpowiednia będzie statystyka medyczna.

 

Bilbiografia: Jaworowska, A., Matczak, A. (2002). Omnibus. Test inteligencji. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.