Dziedziny nauki

Nauka zjmuje się wieloma zagadnieniami i podzielona jest na odpowiednie działy. W ten sposób zdecydwanie łatwiej się poruszać, chociażby w bibliotekach, gdzie dostępne są książki i opracowania naukowe z poszczególnych dziedzin wiedzy. Takim sposobem w każdej bibliotece znajdzie się regał, gdzie ustawione są pozycje dotyczące historii świata czy geografii. Nie brakuje pozycji, które poświęcone są matematyce. W bibliotekach specjalistycznych i lepiej wyposażonych dostać można i książki, których treścią jest biostatystyka. W zależności od tego, gdzie biblioteka funkcjonuje i kto nią zarządza, takie są jej zbiory.

W przypadku bibliotek miejskich czy szkolnych wybór najczęściej może być nieco ograniczony. Tutaj większość pozycji stanowić będą pozycje beletrystyczne, bo na takie książki jest największe zainteresowanie. Książki naukowe, takie, gdzie pojawia się biostatystyka, najczęściej dostać można w bibliotekach specjalistycznych. Takimi mogą być biblioteki uniwersyteckie lub pedagogiczne. Tutaj ilość pozycji naukowych jest zdecydowanie większa. Osoby, które prowadza takie biblioteki, zwykle tak gromadzą książki, by spełniały one oczekiwania osób, które trafiają do biblioteki. Jeśli zainteresowaniem cieszy się biostatystyka lub książka poświęcona administracji państwowej, której biblioteka aktualnie nie ma na stanie, to przy planowaniu zakupów kolejnych pozycji książkowych, uwzględnia się te właśnie książki. Dlatego o księgozbiorze danej biblioteki często decyduje też to, jakie środki finansowe są przeznaczane.