Uncategorized

Od myślenia do działania – od analiz statystycznych do wniosków teoretycznych

Od myślenia do działania – od analiz statystycznych do wniosków teoretycznych

  Od myślenia do działania. Mechanizmy kontroli działania. Od analiz statystycznych danych do wniosków. Dlaczego chcieć nie znaczy móc? Jak współczesna psychologia i analiza statystyczna wyjaśnia problemy z kontrolą działania? Kontrola działania inaczej samoregulacja. Czym więc jest samoregulacja, do czego jest potrzebna i do czego prowadzi? Co się dzieje, kiedy ten właśnie mechanizm zawodzi? Czy analiza statystyczna Continue reading Od myślenia do działania – od analiz statystycznych do wniosków teoretycznych

Przykład diagnozy psychologicznej

              Diagnoza kobiety 38-letniej w oparciu o wyniki z  kwestionariusza EPQ-R, NEO-FFI, FCZ-KT, test uzupełnienia, przeprowadzona w celu stwierdzenia zdolności do wychowywania dzieci. Wyniki diagnozy (EPQ-R) wskazują na wysoki poziom ekstrawersji badanej (8), co może świadczyć o wysokim poziomie potrzeby afiliacji, otwartości na relacje intepresonalne co jest kompatybilne z jej wykonywanym zawodem. Nie preferuje Continue reading Przykład diagnozy psychologicznej