admin

Psychologiczne, statystyczne i metodologiczne – Analiza statystyk

Psychologiczne, statystyczne i metodologiczne – Analiza statystyk

Analiza statystyka nowoczesność, tożsamość i ciało – Psychologiczne, statystyczne i metodologiczne  mechanizmy kreowania tożsamości. Tłem jest tutaj późno nowoczesny pejzaż egzystencjalny i analizy statystyczne gdzie w porównaniu z takimi pojęciami jak „samoświadomość” lub tożsamość człowieka , „ciało” wydaje się terminem bardzo prostym tak jak „analiza statystyczna danych” lub też „analizy statystyczne„. Ciało jest miejscem w Continue reading Psychologiczne, statystyczne i metodologiczne – Analiza statystyk

Raport badania statystycznego

Raport badania statystycznego

Wpływ afektorodnych wyrazów na pamięć percepcyjną i semantyczną. Badanie i analiza statystyczna wyników. Celem badania i analizy statystycznej jest weryfikacja hipotezy, czy zapamiętywanie słów i ich właściwości fizycznych takich jak m.in. kolor czcionki jest powiązane ze znakiem afektu. Zgodnie z dotychczasowymi badaniami oraz wiedzą o pracy umysłu można się spodziewać, że słowa wywołujące silne emocje Continue reading Raport badania statystycznego

Od myślenia do działania – od analiz statystycznych do wniosków teoretycznych

Od myślenia do działania – od analiz statystycznych do wniosków teoretycznych

  Od myślenia do działania. Mechanizmy kontroli działania. Od analiz statystycznych danych do wniosków. Dlaczego chcieć nie znaczy móc? Jak współczesna psychologia i analiza statystyczna wyjaśnia problemy z kontrolą działania? Kontrola działania inaczej samoregulacja. Czym więc jest samoregulacja, do czego jest potrzebna i do czego prowadzi? Co się dzieje, kiedy ten właśnie mechanizm zawodzi? Czy analiza statystyczna Continue reading Od myślenia do działania – od analiz statystycznych do wniosków teoretycznych

Przykład diagnozy psychologicznej

              Diagnoza kobiety 38-letniej w oparciu o wyniki z  kwestionariusza EPQ-R, NEO-FFI, FCZ-KT, test uzupełnienia, przeprowadzona w celu stwierdzenia zdolności do wychowywania dzieci. Wyniki diagnozy (EPQ-R) wskazują na wysoki poziom ekstrawersji badanej (8), co może świadczyć o wysokim poziomie potrzeby afiliacji, otwartości na relacje intepresonalne co jest kompatybilne z jej wykonywanym zawodem. Nie preferuje Continue reading Przykład diagnozy psychologicznej

Analiza statystyczna – poszukiwanie firmy i specjalisty

Analiza statystyczna – poszukiwanie firmy i specjalisty

Analiza statystyczna – poszukiwanie firmy i specjalisty Pomoc w analizie statystycznej wyników w firmie zewnętrznej jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla studentów, doktorantów i naukowców. Stworzenie raportu statystycznego podkreślającego zebrane wyniki badań to niezbędny element procesu badawczego. Np. badacz analizujący wpływ nowej terapii psychologicznej na obniżenie symptomów depresyjnych musi stworzyć odpowiedni raport z wynikami. Naukowiec taki musi Continue reading Analiza statystyczna – poszukiwanie firmy i specjalisty

Analiza statystyczna jako narzędzie postępu

Analiza statystyczna jako narzędzie postępu

Świat otaczającej nas przyrody jest siedliskiem w którym ludzie gospodarują jej zasobami oraz wytwarzają idee i rozwiązania optymalizujące ich własny rozwój w tym że siedlisku. Aby żyć w zgodzie z naturą, a także podtrzymywać brak agresji pomiędzy ludźmi i społeczeństwami są potrzebne rozwiązania, które swoim logicznym, a zarazem holistycznym charakterem wezmą pod uwagę każdą zmienność Continue reading Analiza statystyczna jako narzędzie postępu

Dziedziny nauki

Dziedziny nauki

Nauka zjmuje się wieloma zagadnieniami i podzielona jest na odpowiednie działy. W ten sposób zdecydwanie łatwiej się poruszać, chociażby w bibliotekach, gdzie dostępne są książki i opracowania naukowe z poszczególnych dziedzin wiedzy. Takim sposobem w każdej bibliotece znajdzie się regał, gdzie ustawione są pozycje dotyczące historii świata czy geografii. Nie brakuje pozycji, które poświęcone są Continue reading Dziedziny nauki

Zastosowanie biostatystyki

Zastosowanie biostatystyki

Pracownicy naukowi zatrudniani są zwykle na uczelniach wyższych i to im powierza się kształcenie przyszłych specjalistów. Osoby takie nie tylko dysponują szeroką wiedzą, którą stale uzupełniają. Mają oni też swego rodzaju dar do przekazywania wiedzy. Bo nie ma znaczenia, czy przedmiotem nauczania jest biostatystyka, czy historia literatury. Umiejętności pedagogiczne wykładowcy mają bardzo duże znaczenie. Jeśli Continue reading Zastosowanie biostatystyki

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Specjaliści od zdrowia badają te problemy, które tej tematyki bezpośrednio dotykają. Kiedy bierze się pod uwagę zdrowie publiczne, analizuje się te schorzenia i jednostki chorobowe, które dotykają całe społeczeństwa. W wielu przypadkach wykorzystywana jest tu biostatystyka. Za jej pomocą obrazuje się na przykład odsetek osób, które cierpią na otyłość. Tutaj bierze się pod uwagę nie Continue reading Zdrowie publiczne