Analiza statystyczna – poszukiwanie firmy i specjalisty

Analiza statystyczna – poszukiwanie firmy i specjalisty

Pomoc w analizie statystycznej wyników w firmie zewnętrznej jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla studentów, doktorantów i naukowców. Stworzenie raportu statystycznego podkreślającego zebrane wyniki badań to niezbędny element procesu badawczego. Np. badacz analizujący wpływ nowej terapii psychologicznej na obniżenie symptomów depresyjnych musi stworzyć odpowiedni raport z wynikami. Naukowiec taki musi wykonać analizy statystyczne które ograniczą ryzyko wnioskowania o błędnym wnioskom. Statystyczne porównanie grupy kontrolnej i grupy eksperymentalnej pod względem wyników symptomów depresyjnych w kilku odstępach czasowych powinno ograniczać takie ryzyko. Oczywiście model badania to jest odpowiednio zaprojektowana metodologia, która tak czy inaczej podlega modelowaniu danych i wykorzystaniu czegoś takiego jak jakaś specyficzna analiza statystyczna danych. W powyższym przypadku jak klucz do zamka pasuje metoda wieloczynnikowej analizy wariancji dla prób w schemacie mieszanym (jest to statystyczna metoda porównująca ilościowe wyniki miedzy grupami w których pomiar cechy będącej przedmiotem zainteresowania jest dokonywany minimum dwa razy).

Dzięki algorytmom jakie oferują klasyczne analizy statystyczne można weryfikować wszystkie możliwe efekty takiego układu metodologicznego.

Pierwszym statystycznym efektem w takim badaniu jest efekt główny wpływu manipulacji eksperymentalnej pod względem średniego wyniku symptomów depresyjnych. Analiza statystyczna wykazuje to czy istnieją wyraźne różnice między grupami pod względem zmiennej zależnej. Kolejną informacją jaką zwraca ta analiza statystyczna to kwestia tego, czy różnice pomiędzy pomiarami są statystycznie wyraźne (nie są losowe). Ostatnim i najważniejszym efektem takiej analizy statystycznej jest jednoczesny efekt interakcyjny dwóch czynników branych pod uwagę. W powyższym badaniu analiza statystyczna efektów interakcji ma wykazać, że w pierwszym pomiarze symptomów depresyjnych nie powinno być statystycznych różnych pod względem zmiennej zależnej. Natomiast w drugim pomiarze (po dokonaniu interwencji polegającej na określonej terapii psychologicznej) powinny być istotne statystyczne różnic pod względem symptomów depresyjnych na korzyść grupy eksperymentalnej (w sensie, że mniejsze średnie symptomów depresyjnych) niż kontrolnej (bez interwencji terapeutycznej). Oczywiście jest to jedna z wielu metod statystycznych mogących zweryfikować taki układ badawczy. Np. inną propozycja która mogłaby to zweryfikować jest metoda wielopoziomowego modelowania regresyjnego np. analiza efektów stałych i losowych. Można wykonać obie metody, albo tylko jedną z nich. Każda ma swoje strony dobre i strony złe. Niemniej wydaje się w tym przypadku analiza regresji wielopoziomowa ma lepsze zastosowanie z tego względu, że analiza wariancji dla układów mieszanych jest problematyczna ze względu, że bardzo ciężko spełnić założenie o symetrii złożonej. Ogólnie zaleca się wykonanie obu metod i ich porównanie pod względem wyliczonych statystycznie rezultatów.

Masz problem z zagadnieniem takim jak analiza statystyczna? Zgłoś się do www.nauka.metodolog.pl. Dzięki tej firmie odniesiesz odpowiedni postęp naukowy w swojej dziedzinie badawczej. Troska o analizy statystyczne i poziom prawdy która z nich płynie jest na najwyższym poziomie.

Wspomniana firma statystyczna jest doskonałym usługodawcą w kwestii pomocy w analizach statystycznych. Warto się do nich odezwać i ustalić termin na realizację pracy statystycznej.

  • Firma statystyczna ta jest niezwykle zaawansowanym i profesjonalnym partnerem do wykonania analizy statystycznej ze względu na wstępną i bardzo merytoryczną ocenę projektów naukowych. Jest to niezwykła zaleta dla początkujących badaczy nie mających do czynienia z ideą krytycznej recenzji naukowej. Ocena jest wykonywana zawsze przed realizacją projektu pomocy i usług przy analizach statystycznych. Dobre co? Niestety, czy stety tak.